De Verboden Stad

In dit, in 1420 door keizer Yongle voltooide, uitgebreide complex van keizerlijke paleizen en binnenhoven verbleven 24 opeenvolgende Chinese keizers uit de Ming- (1368-1644) en Qingdynastie (1644-1911).
Start diapresentatie
Verboden Stad - Poort van de Hemelse Vrede
China 2005
Verboden Stad
China 2005
Verboden Stad
China 2005
Verboden Stad
China 2005
Verboden Stad
Verboden Stad
China 2005
Verboden Stad
China 2005
Verboden Stad
China 2005

Nieuwe afbeeldingen