Overige

Her en der in China gemaakte foto's.
Start diapresentatie
Bergweg
China, 2005
Gebedsvalggen
China, 2005
Gebedsvlaggen in het landschap
China, 2005
Monnik
China, 2005
China, 2005
Monnik met bril
China, 2005
Monniken
China, 2005
Poserende monnik
China, 2005

Nieuwe afbeeldingen