Paksé 03/01/08

Deze in 1905 door de Fransen gestichte stad dankt voor naam aan de ligging op de kruising van de Mekong van de Se Don (Paksé betekent monding van de Se).
Start diapresentatie
Marktvrouw
Laos, Paksé, 2007
Paling
Laos, Paksé, 2007
Visjes
Laos, Paksé, 2007
Varkenskop
Laos, Paksé, 2007
Vissen
Laos, Paksé, 2007
Paling
Laos, Paksé, 2007
Viskraam
Laos, Paksé, 2007
Vissekoppen
Laos, Paksé, 2007

Nieuwe afbeeldingen