Taukkyan War Cemetery 06/12/11

Op de oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Taukkyan zijn 6374 graven uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan er 867 niet zijn geïdentificeerd. De graven zijn bijeengebracht van vier andere oorlogsbegraafplaatsen en van veel andere locaties in Myanmar. Ook zijn er 52 graven uit de Eerste Wereldoorlog naar deze begraafplaats overgebracht.
Start diapresentatie
Herdenkteken
Myanmar, Taukkyan, 2011
Begraafplaats
Myanmar, Taukkyan, 2011
Namenlijst
Myanmar, Taukkyan, 2011
Zij de hun leven gaven
Myanmar, Taukkyan, 2011
Oorlogsgraven
Myanmar, Taukkyan, 2011
A. E. Jones
Myanmar, Taukkyan, 2011
Rifleman Harka Bahadur Pun
Myanmar, Taukkyan, 2011
Water geven
Myanmar, Taukkyan, 2011

Nieuwe afbeeldingen