Carnaval 06/02/16

Carnaval is van oorsprong een Rooms-Katholiek volksfeest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen. De oorsprong van het woord moet waarschijnlijk gezocht worden in het Italiaanse carne levare (kerklatijn: carnem levare), het 'opheffen/wegnemen van het vlees'. Verschillende alternatieve etymologieën zijn voorgesteld, maar zijn niet houdbaar gebleken, met name vanwege het al in de 10e tot 12e eeuw voorkomen van de Italiaanse vorm carnelevale. Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke.
Start diapresentatie
Wachten op de optocht
Carnaval Zwolle 2016
Clowntje
Carnaval Zwolle 2016
De Hanewakkers
Carnaval Zwolle 2016
Bloasmuziek
Carnaval Zwolle 2016
Fanfare
Carnaval Zwolle 2016
Voor de troepen uit lopen
Carnaval Zwolle 2016
Carnaval bij de Sassenpoort
Carnaval Zwolle 2016
Zonnig
Carnaval Zwolle 2016

Nieuwe afbeeldingen