De IJssel 15/01—13/02/11

De rivier de IJssel (of Gelderse IJssel, ter onderscheiding van de Hollandse IJssel) is een aftakking van de Rijn. Zij takt bij Westervoort ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer.
Start diapresentatie
Veerhuys (Olst)
Hoogwater op de IJssel bij Olst
Veerhuys (Olst)
Terras in de IJssel
Hoogwater
Deventer
Hoogwater
Deventer
Hoogwatertoerisme
Deventer
Hoogwater op de IJssel bij Deventer
Hoogwater op de IJssel bij Deventer
Hoogwater op de IJssel bij Deventer

Nieuwe afbeeldingen