Reisverslag China

Beijing: Hemeltempelpark

Ten zuiden van de Verboden Stad ligt de Hemeltempel (Tiantan) in wat tegenwoordig wordt aangeduid als het Hemeltempelpark (Tiantan Gongyuan).

De Mingkeizer Yongle liet in 1420 de tempel bouwen als locatie voor gewijde riten. Een keer per jaar leidde de keizer een optocht van het paleis naar het altaar om de jaarlijkse riten en offers voor de hemel uit te voeren.

In het hemeltempelpark staat ook een van China's opmerkelijkste architectonische bouwwerken, de Hal van het Oogstoffer. Dit is een ronde hal met blauwe dakpannen en een gouden bol in de top. Bij de bouw van dit heiligdom is geen enkele spijker of dwarsbalk gebruikt. Het gewelf wordt in plaats daarvan gedragen door 28 bewerkte pilaren. Helaas stond ook dit gebouw in de steigers toen ik het park bezocht. Overigens is het gebouw normaal gesproken alleen van buitenaf te bewonderen. Bezoekers worden niet in het gebouw toegelaten.

In het Tiantanpark staan nog twee andere belangrijke monumenten die het noemen waard zijn. Beide liggen aan de de as die vanaf de Hal voor het Oogstoffer naar het zuiden loopt. Het Keizerlijke Hemelgewelf (gebouwd in 1530) lijkt op de Oogstofferhal. Hier werden de stenen tafels opgeslagen die werden gebruikt bij het ritueel van het wintersolstitium. Het wordt omgeven door een echomuur waar bezoekers boodschappen kunnen fluisteren die een eind verderop nog te verstaan zijn.

Het meest zuidelijke monument is het ronde Altaar van de Hemel een open platform uit 1530 waar zijde werd verbrand als offerande voor de hemelse machten.

Tegenwoordig is het park een populaire plaats voor Chinezen om er wat rond te hangen, thee te drinken of om Tai Chi te beoefenen.

Hemeltempelpark
Hemeltempelpark

Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.