Reisverslag China

Sky Burial

In Tibet en op de Tibetaanse hoogvlakte kent men een - in westerse ogen - heel bijzondere vorm van lijkbezorging, de sky burial (letterlijk vertaald een lucht begrafenis).

Voordat ik verder ga wil ik eerst benadrukken dat ik meerdere verhalen over sky burials gelezen heb. Hoewel de kern van al deze verhalen gelijk is, zijn er ook belangrijke verschillen. Verschillen die naar mijn mening veroorzaakt worden door verschillende lokale gebruiken. Dit verhaal is gebaseerd op mijn eigen waarneming in Langmusi en de toelichting van onze Tibetaanse gids.

Sky Burial

Om deze lokale gewoonte goed te kunnen begrijpen is het goed om je te realiseren dat de meeste Tibetanen Boeddhisten zijn. Een onderdeel van het Boeddhistische geloof, is het geloof in reïncarnatie. Dit houdt is dat Boeddhisten geloven in de wedergeboorte van de ziel in een ander mens of dier. Door dit geloof in reïncarnatie is het lichaam voor een Boeddhist niet meer dan een tijdelijke behuizing voor een ziel. Op het moment dat de ziel een menselijk lichaam verlaat (de persoon overlijdt), dan blijft slechts een lege huls (het lichaam) over. De manier waarop men met deze 'lege huls' omgaat is in onze westerse ogen zeer bijzonder.

Het lichaam van de overledene wordt naar een open vlakte boven in de bergen gebracht. Hier wordt het naakte lichaam neergelegd en worden er op een aantal plaatsen inkepingen in de huid gemaakt. Deze inkepingen zijn bedoeld om het lichaam voor de roofvogels (voornamelijk gieren) toegankelijker te maken. Jawel, u leest het goed. Het meest typerende van een sky burial is dat het lichaam wordt opgegeten door gieren en andere roofvogels.

Sky BurialNadat het lichaam op de vlakte is neergelegd, worden eerst alle spieren en andere weke delen van lichaam opgegeten door de gieren. In sommige verhalen wordt vervolgens melding gemaakt dat het skelet in een ritueel vuur wordt verbrand. Bij de sky burial die ik zelf gezien het werd tarwebloem over het skelet gestrooid waarna het skelet in kleine stukje gehakt en de gieren ook deze laatste delen van het lichaam op aten.

De hele ceremonie wordt uitgevoerd door een aantal speciaal hiervoor ingehuurde mannen. De familie van de overledene is meestal niet aanwezig bij de plechtigheid. In Langmusi kon ik als toerist aanwezig zijn bij de plechtigheid. Dit verbaasde mij omdat ik gelezen had dat in Tibet sky burials niet publiek toegankelijk zijn. Volgens onze lokale Tibetaanse gids hebben de meeste mensen en in omgeving van Langmusi er geen probleem mee als (westerse) toeristen aanwezig zijn bij de plechtigheid. Het feit dan veel toeristen foto's maken van de plechtigheid wordt door de lokale bevolking minder gewaardeerd. Zelf heb ik, zoals de meeste aanwezigen op dat moment, wel foto's gemaakt. Ik denk dat dat voor ieder een persoonlijke afweging is. Zoals het ook al een persoonlijke afweging is of je al dan niet een sky burial bij wilt wonen. In de groep waarmee ik door China ben getrokken riep de sky burial zeer verschillende gevoelens op.


Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.