Reisverslag China

Xi'an: Terracotta leger

Keizer Qin Shi Huang liet het terracotta leger maken. Na zijn dood moest dit leger zijn tombe bewaken. De keizer begon al met het bouwwen van het immense leger op het moment dat hij op veertienjarige leeftijd als koning Zheng de troon van de staat Qin besteeg (246 v.Chr.). Maar pas vanaf het moment dat hij zich in 221 v.Chr. had uitgeroepen tot keizer pakte hij de zaken echt groots aan. Zo'n 700.000 dwangarbeiders werkten aan de grafkamer met modellen van paleizen, gebouwen gebruiksvoorwerpen en een compleet leger. Een leger waarin elke soldaat een uniek gezicht heeft. Er wordt gezicht dat voor elk beeld een soldaat uit het leger van Qin model heeft gestaan (maar of dat waar is?). Toen de grafkamer volledig was ingericht werd deze afgedekt en werd er bovenop een kunstmatige heuvel aangelegd.

Tip: Begin een bezoek aan het terracotta leger met een bezoek aan de filmzaal. In een ronde filmzaal wordt op het doek om je heen een film getoond over het ontstaan, de vernietiging en de herontdekking van het terracotta leger.

In latere tijden zou de grafkamer verwoest worden door plunderende troepen. De toenmalige bewoners van de streek hechten weinig waarde aan de aanwezigheid van de grafheuvel en langzaam maar zeker werd deze vergeten. Het bestaan van het complex bleef vergeten tot 1974. In dat jaar haalde een boer bij het graven van een put een aantal beelden naar boven.

Opgravingen wezen uit dat de boer gestuit was op het grafcomplex van de eerste keizer van China. Verdeeld over vier kuilen vond men in de loop van de jaren een terracotta leger met beelden van krijgers, paarden en strijdwagens. Alleen al in kuil 1, met zijn 210 bij 60 meter de grootste kuil, zijn meer dan 3000 infanteristen en zes strijdwagens gevonden. In kuil twee zijn 1400 beelden gevonden, in kuil drie 68 beelden van hogere officieren en generaals. Kuil vier bleek leeg te zijn.

De beelden zijn gemiddeld 1.86 meter hoog en wegen ongeveer 300 kilogram.

De opgravingen zijn nog steeds in volle gang. Oorspronkelijk was het hele complex twee vierkante kilometer groot. Nu is alleen nog de grafheuvel zichtbaar. Wat zich in de grafkamer onder deze heuvel bevindt is nog onbekend. De heuvel is nog niet uitgegraven. Er zijn geschiedschrijvers die menen dat de kinderloze concubines van de keizer mee in het graf werden begraven. Ook handwerkslieden die aan het complex hadden meegewerkt zouden mee begraven zijn.

Inmiddels is het terracotta leger na de grote muur waarschijnlijk de belangrijkste toeristisch attractie van China. Dagelijks komen hordes toeristen het leger bewonderen. Dit bleef niet zonder gevolgen. Vocht van kleding, huid en adem veroorzaakte schimmelvorming op de beelden. Inmiddels zijn de Chinezen er, in samenwerking met een Belgisch farmaceutisch bedrijf, er in geslaagd de schimmels succesvol te bestrijden. Maar of hiermee de beelden definitief gered zijn?

Terracotta leger
Terracotta leger

Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.