Reisverslag China

Beijing: Tiananmenplein

Met een oppervlakte van circa 40 hectare is het net ten zuiden van de Verboden Stad gelegen Tiananmenplein een van de grootste pleinen ter wereld. Het plein is niet altijd zo groot geweest. Sterker nog, vroeger waren er in Beijing helemaal geen pleinen. Pas is de 20ste eeuw, onder Mao Zedong, kreeg het plein zijn huidige omvang. Hiervoor werden veel oude gebouwen aan weerszijden van de weg die liep van de Verboden Stad via de Qianmen naar de Tempel van de Hemel (Tiantan) gesloopt. Het plein is het belangrijkste Chinese podium voor nationale ceremonies en politieke demonstraties.

De zuidkant van het plein wordt begrenst door de 500 jaar oude Qianmen (Voorste Poort), een van de negen oorspronkelijke poorten in de stadsmuur. De meeste andere poorten zijn gesloopt tijdens de modernisering van Beijing in 1958-1959.

Iets verder naar het noorden staat het Mausoleum van Mao Zedong (Mao Zhuxi Jinian Bei), dat in 1977, een jaar na het overlijden van de Grote Roerganger, werd geopend. Dagelijks brengen velen, voornamelijk Chinezen, een bezoek aan dit mausoleum dat bestaat uit een ontvangsthal met een  standbeeld van Mao op zijn 'troon', en een binnenruimte waar Mao in een kristallen sarcofaag ligt opgebaard.

Het 'Monument van de Helden van het Volk', aan de westkant van het plein, kreeg internationale bekendheid toen het in 1989 diende als commandopost tijdens pro-democratische demonstraties op het Tiananmenplein. De 38 meter hoge granieten obelisk werd in 1958 opgericht en bevat gekalligrafeerde teksten van Mao en afbeeldingen van een eeuw Chinese revolutionaire geschiedenis.

De westelijke zijde van het plein wordt over een lengte van bijna 1 kilometer begrenst door de immense 'Grote Hal van het Volk'. De hal werd in 1958 geopend en dient anno 2005 nog altijd als vergadergebouw voor het Volkscongres.

Aan de oostkant van het plein bevinden zich twee musea. Met noordelijk ligt het 'Museum van de Chinese Revolutie', waar meer dan 10.000 items over de Chinese revolutie en de vroege geschiedenis van de Chinese Communistische Partij bekeken kunnen worden. Iets meer naar het zuiden staat het 'Museum van de Chinese Geschiedenis' dat een meer neutrale invalshoek heeft. Met maar liefst 30.000 items - de grootste museumcollectie van het land - wordt in chronologische volgorde de geschiedenis van China vanaf de Steentijd tot en met de Qingdynastie.

Aan de noordkant van het plein ligt de 'Poort van de Hemelse Vrede' (Tianmen). Boven deze poort, de hoofdingang van de Verboden Stad, hangt een levensgroot portret van Mao.

Tiananmenplein
Tiananmenplein

Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.