Reisverslag China

Beijing: De verboden stad

In dit, in 1420 door keizer Yongle voltooide, uitgebreide complex van keizerlijke paleizen en binnenhoven verbleven 24 opeenvolgende  Chinese keizers uit de Ming- (1368-1644) en Qingdynastie (1644-1911).

Tip: Huur bij de hoofdingang een audiotour en laar je door James Bond (Roger Moore) door de Verboden Stad leiden. Je kunt de apparatuur bij het verlaten van de Verboden Stad aan de noordzijde inleveren.
Neem wel voldoende geld (voor het betalen van de vereiste borg) of je paspoort (af geven als borg i.p.v. geld) mee.

Het hele terrein van 74 hectare wordt omsloten door negen meter hoge, rood geverfde, muren. Op het terrein staan schitterende hallen, paleizen, binnenhoven en keizerlijke tuinen. In totaal zijn er bijna 10.000 verschillende vertrekken.

De hoofdingang ligt in het zuiden bij de 'Poort van de Hemelse Vrede' (Tianmen). Boven deze grote poort aan het Tiananmenplein hangt een levensgroot portret van Mao. Als je onder het portret van Mao doorloopt naar het noorden, kom je vanzelf bij het kaartjesloket bij de Middagpoort (Wumen).

Achter de Middagpoort begint de Buitenhof, waar zich drie grote ceremoniehallen en hun uitgestrekte pleinen bevinden. In het noordelijk deel van de Verboden Stad bevinden zich de Binnenverblijven. Deze bestaan uit drie privé-paviljoens die langs de centrale as liggen. In deze verblijven verbleef de keizer met zijn hofhouding. Behalve de keizerlijke familie woonden hier concubines en eunuchen, een huishoudelijke staf van meer dan 1.000 mensen.

Vlakbij de noordelijke toegangspoort ligt de Keizerlijke Bloementuin (Yu Hua Yuan) met talrijke kleine paviljoens, eeuwenoude cipressen en complexe roekennesten uit de Mingperiode.

Verboden stad
Verboden stad

Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.