Reisverslag China

Beijing: Zomerpaleis

Op de plek waar tegenwoordig het zomerpaleis staat bevindt zich al sinds Kublai Khan (1215 - 1294) een keizerlijk buitenverblijf. Het huidige paleis is gebouwd tussen 1749 en 1764. Keizer Qianlong liet het park met zijn heuvels uitbreiden.

Zomerpaleis

Het keizerlijke hof gebruikte het paleis zomers om te ontsnappen aan de hitte van de Verboden Stad. Tegenwoordig wordt het door veel Chinezen bezocht om even te ontsnappen aan de hitte en smog in de stad.

Het zomerpaleis is sinds de uitbreiding door de Qingkeizers tot twee maal toe verwoest. In 1860 vielen tijdens de Tweede Opiumoorlog Britse en Franse troepen Beijing binnen en plunderden en verwoesten veel van de gebouwen. Keizerin-douairière Cixi zorgde voor een complete restauratie in 1886. In 1900 keerden westerse troepen terug en vernietigden opnieuw grote delen van het Zomerpaleis. In 1903 liet Cixi het Zomerpaleis opnieuw restaureren.

Net als de Verboden Stad werd het Zomerpaleis in 1925 opengesteld voor het publiek.


Ga naar:
Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.