Verslag: Laos-Cambodja

Akha

De Akha (of wel Kaw, Ikho, Kho of Kha genoemd) zijn een van de vele minderheidsvolken die in Laos wonen. Oorspronkelijk komen ze uit Yunnan in het zuiden van China. Van daaruit trokken de Akha naar Birma, Laos en Thailand. De Akha die in het noorden van Laos wonen kunnen weer onderverdeeld worden in drie verschillende groepen; de Akha Pouli, de Akha Pen en de Akha Jijaw.

Akha dorpVroeger waren de Akha nomadische landerbouwers die zich bezig hielden met de droge rijstteelt en het verbouwen van verschillende soorten groenten. De rijstteelt is bij de Akha omgeven met veel mythen en rituelen. Zo geloven de Akha dat de rijstplant gevoelens heeft. Het in cultuur brengen van de grond, het planten van de rijstzaden, de verzorging van de rijstplanten en tot slotte het oogsten van de rijst moet allemaal volgens de tradities van de Akha gedaan worden. Elke belediging van de rijstplant moet met een ceremonie ongedaan gemaakt worden.

Akha dorpen zijn te herkennen aan de typische huizen op palen en hun poorten. Deze poorten, die elk jaar vernieuwd worden, zijn bedoeld om bezoekers te ontdoen van kwade geesten die zij met zich meedragen. De poorten zijn heilig als bezoeker moet je oppassen om de poort niet te onheiligen. Zo mag je de poort niet aanraken en mag je niet door de poort lopen als je niet van plan bent en huis in het dorp te betreden.

De Akha hebben geen woord voor 'religie'. Ze volgen de 'Weg van de Akha', een samenhangend geheel van tradities en gewoonten die het dagelijkse leven bepalen. Wie hiervan afwijkt moet het dorp verlaten.


Ga naar:

Op alle foto's rust auteursrecht en voor ieder gebruik is naamsvermelding en toestemming verschuldigd.