Gent

31-07—02-08-2015
Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en van het arrondissement Gent. Gent heeft een oppervlakte van 156,18 km² en telt ca. 250.000 inwoners, waarmee het naar inwonertal de op één na grootste gemeente van België is. Gent ontstond uit Keltische woonkernen in het gebied van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. In de middeleeuwen groeide Gent onder impuls van een bloeiende wolnijverheid uit tot een van de grootste steden van Europa. Ook de vlas- en linnennijverheid en het stapelrecht op graan dat Gent verwierf droegen aanzienlijk bij tot haar welvaart. Na een korte calvinistische periode kende de stad een zeker verval dat pas keerde tegen het einde van de 18e eeuw, toen de katoennijverheid Gent tot een van de eerste industriesteden van het Europese vasteland maakte. In het Hof ten Walle, het latere Prinsenhof, werd op 24 februari 1500 de latere keizer Karel V geboren. In de stad werden ook de Pacificatie van Gent (1576) en de Vrede van Gent (1814) ondertekend.
Het Cooremetershuys aan de Korenlei
Gent - België (2015)
Aan de Korenlei
Gent - België (2015)
Aan de Korenlei
Gent - België (2015)
Het Groot Vleeshuis
Gent - België (2015)
Sint-Niklaaskerk
Gent - België (2015)
Het Sint-Braafsplein met de Koninklijke Nederlandse Schouburg
Gent - België (2015)
Het Sint-Baafslplein met het Belfort.
Gent - België (2015)
Het Oud Postkantoor aan de Korenmarkt
Gent - België (2015)
Sint-Niklaaskerk
Gent - België (2015)
Sint Veerleplein
Gent - België (2015)
Het Gravesteen
Gent - België (2015)
Gent - België (2015)
Sint Veerleplein
Gent - België (2015)
Terras aan de Kraanlei
Gent - België (2015)
Aan de Kraanlei
Gent - België (2015)
Huizen aan de Kraanlei
Gent - België (2015)
Monumentale panden aan de Korenlei
Gent - België (2015)
Het Cooremetershuys aan de Korenlei
Gent - België (2015)
De Leie met uitzicht op de Sint-Michielsbrug
Gent - België (2015)
De Leie met de Sint-Michielsbrug
Gent - België (2015)