Carnaval

06-02-2016
Carnaval is van oorsprong een Rooms-Katholiek volksfeest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen. De oorsprong van het woord moet waarschijnlijk gezocht worden in het Italiaanse carne levare (kerklatijn: carnem levare), het 'opheffen/wegnemen van het vlees'. Verschillende alternatieve etymologieën zijn voorgesteld, maar zijn niet houdbaar gebleken, met name vanwege het al in de 10e tot 12e eeuw voorkomen van de Italiaanse vorm carnelevale. Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke.
Op de stoep
Carnaval Zwolle (2016)
Clown
Carnaval Zwolle (2016)
De Hanewakkers (Hattem)
Carnaval Zwolle (2016)
Hanewakker
Carnaval Zwolle (2016)
Fanfare
Carnaval Zwolle (2016)
Vooruit
Carnaval Zwolle (2016)
Bij de Sassenpoort
Carnaval Zwolle (2016)
Zonnig
Carnaval Zwolle (2016)
Oké
Carnaval Zwolle (2016)
Hallo?
Carnaval Zwolle (2016)
Toreador
Carnaval Zwolle (2016)
Prins Lolium
Carnaval Zwolle (2016)
Daar zakt m'n broek van af
Carnaval Zwolle (2016)
Hoveniers
Carnaval Zwolle (2016)
Rood - Geel - Groen
Carnaval Zwolle (2016)
Kruistocht
Carnaval Zwolle (2016)
Demarrage
Carnaval Zwolle (2016)
Humorinspecteur
Carnaval Zwolle (2016)
Humorinspectie
Carnaval Zwolle (2016)
Bhagwan
Carnaval Zwolle (2016)