De IJsselvallei

15-01-2011—10-03-2024
Het IJsseldal of de IJsselvallei is een natuurlijke depressie in het oosten van Nederland, tussen de Veluwe in het westen en de Sallandse Heuvelrug in het oosten. De vallei loopt grofweg van Arnhem tot Kampen en dankt zijn naam aan de rivier de (Gelderse) IJssel, die van zuid naar noord door de vallei stroomt.

Buitenwaarden

De Buitenwaarden is een natuurreservaat in de uiterwaarden van de IJssel bij Wijhe. Het reservaat is een van de meest vogelrijke gebieden langs de IJssel en een…

13 afbeeldingen

Duursche Waarden

De Duursche Waarden is een 120 hectare groot natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Olst-Wijhe nabij de buurtschap Fortmond. De Duursche Waarden…

29 afbeeldingen

Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle aan de noordoever van de rivier de IJssel, in de buurtschap Spoolde, tegenover het op de andere oever…

80 afbeeldingen

Reevediep

Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen en het Drontermeer bij Noordeinde. De naam Reevediep verwijst naar de oude benamingen van het…

26 afbeeldingen

Natuurreservaat Tichelgaten

De Tichelgaten is een nog jong natuurreservaat. In de jaren '50 werd in dit gebied de kleigrond afgegraven om bakstenen (tichels) te bakken. Nu is het een…

16 afbeeldingen

Zalk en Veecaten

Zalk en Veecaten is een voormalige heerlijkheid in Overijssel aan beide oevers van de IJssel. Na de vorming van gemeenten in 1813 werd de heerlijkheid omgevormd…

31 afbeeldingen

Deventer

Door de eeuwen heen is de IJssel voor Deventer erg belangrijk geweest. De stad heeft haar bestaan te danken aan de rivier. Waar handelsroutes naar het noorden…

13 afbeeldingen

Zwolle

Wie op oude en nieuwe kaarten kijkt, kan niets anders dan constateren dat Zwolle niet aan de IJssel ligt. Het zijn van oudsher de Vecht en het Zwartewater die…

12 afbeeldingen

Overige

Her en der in de IJsselvallei gemaakt foto's. De IJsselvallei is een natuurlijke depressie in het oosten van Nederland, tussen de Veluwe in het westen en de…

20 afbeeldingen