Marker Wadden

22-07—31-08-2023
De Marker Wadden is een cluster van zeven, onbewoonde natuureilanden, die van 2016 tot 2023 kunstmatig in het Markermeer zijn aangelegd. De eilanden liggen gesitueerd op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk, die Enkhuizen en Lelystad verbindt. De Marker Wadden maakt samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen deel uit van Nieuw Land, het nieuwe Nationaal Park dat in 2018 is gevormd. Het grootste eiland heeft een haven en een aantal natuurvriendelijke gebouwen, die tezamen de Nederzetting op Marker Wadden vormen. Alleen dit hoofdeiland is (in beperkte mate) voor publiek toegankelijk.
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Knobbelzwanen
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Boerenzwaluw
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Boerenzwaluw
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Visdiefje
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Goudzuring
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Oeverloper
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Oeverloper
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Knobbelzwaan
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Knobbelzwaan
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Knobbelzwaan
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Knobbelzwaan
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Margriet
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Bezemkruiskruid
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Visdief
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Riet
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Klein koolwitje
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Witte kwikstaart
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)
Waterhoen
Marker Wadden - Flevoland - Nederland (2023)