Schokland

04-08-2012—30-08-2021
Schokland is een voormalig eiland in de Zuiderzee dat sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 deel uitmaakt van het vasteland van de tegenwoordige Nederlandse provincie Flevoland. Vanwege de archeologische rijkdom en geschiedenis is het gebied in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.
Schokland Haven (2021)
Schokland Haven (2021)
Startrail
Schokland Haven (2021)
Nationaal Binnenvaart Monumemt
Schokland (2021)
Horizon (Hans Blank)
Schokland (2012)