Oostvaardersplassen

28-05—29-08-2023
De Oostvaardersplassen is een natuurgebied van zo'n 5.600 hectare tussen Almere en Lelystad. Het gebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders (1950–1968) en dus relatief jong. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat en een droog gedeelte. Het droge gedeelte wordt gezien als een geschikte habitat voor grote grazers. Het gebied maakt deel uit van het in 2018 opgerichte Nationaal Park Nieuw Land.
Blauwe reiger
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Groene kikker
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Grauwe ganzen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Bedelende lepelaar
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Grauwe ganzen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Grauwe ganzen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Dobberen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Ganzen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Grauwe ganzen
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Kieviten
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Kieviten
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Kieviten
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Vogelrijk
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)
Lepelaars
Oostvaardersplassen - Flevoland (2023)