Schiermonnikoog

04-09-2020—08-05-2022
Schiermonnikoog is vanuit het westen gerekend het vijfde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. In de middeleeuwen was Schiermonnikoog een uithof van het cisterciënzerklooster Claercamp uit Rinsumageest bij Dokkum, een van de kloosters in Friesland. De monniken van het klooster, die land indijkten, droegen grijze pijen. Zo ontstond de naam: schier betekent grijs, en oog is etymologisch hetzelfde als ei in eiland. Ter herinnering aan de monniken is in 1961 in het dorp een standbeeld van een monnik, "De Schiere Monnik", geplaatst.

Het Wad

Aan de zuidkant van Schiermonnikoog ligt bij laagwater een uitgestrekte wadvlakte. Tweemaal per etmaal staan deze slik- en zandplaten droog en tweemaal per…

10 afbeeldingen

Het Rif

Het Rif is een zandplaat die in de loop der eeuwen vastgroeide aan het Westerstrand van het ‘wandelende Waddeneiland’ Schiermonnikoog. Het Rif heeft zijn…

6 afbeeldingen

De kwelders

De kwelders liggen aan de Oostelijke kant van het eiland. Op de uitgestrekte Oosterkwelder heeft de wind vrij spel en met hoge vloeden staat de kwelder…

7 afbeeldingen

Noordzeestrand en duinen

15 afbeeldingen

Overige

Her en der op Schiermonnikoog gemaakt foto's.

17 afbeeldingen