De kwelders

04-05-09-2020
De kwelders liggen aan de Oostelijke kant van het eiland. Op de uitgestrekte Oosterkwelder heeft de wind vrij spel en met hoge vloeden staat de kwelder grotendeels onder water. Kwelders ontstaan door 'verlanding' van de Wadbodem. Slikplaten worden steeds hoger dankzij slib dat door de vloed is meegevoerd en door groeiende algen en kwelderplanten die ook weer slib vasthouden. Diepe slenken doorsnijden het kweldergebied en voeren het zee- en regenwater van de kwelder af. De kwelder kent een overgang van zout naar zoet water.
De Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
De Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
De Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
De Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
De Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
Koeien in de Binnenkwelder
Schiermonnikoog (2020)
Heksenkring
Schiermonnikoog (2020)