Het Vechtdal

10-04-2011—02-04-2022
De Overijsselse Vecht (Nedersaksisch: De Vechte) is een regenwaterrivier die door Duitsland en Nederland stroomt. De Vecht is 167 kilometer lang. 60 kilometer van de rivier ligt in Nederland. De oorsprong van de Vecht ligt in het Münsterland en in de buurt van Zwolle mond de Vecht uit in het Zwarte Water. Het stroomgebied van de Overijsselse Vecht beslaat 3780 vierkante kilometer. In Nederland stroomt de Overijsselse Vecht tussen de hoger gelegen regio's Drenthe en Twente door langs de zuidzijde van een voor deze rivier opvallend breed dal. Het oorspronkelijke dal van de Oer-Vecht is gevormd in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Smeltwater dat ten zuiden van het landijs naar het westen stroomde, heeft zich diep in het landschap ingesneden. Fluvioglaciale zanden hebben dit oerstroomdal later voor een groot deel opgevuld.
Stuw Vechterweerd
Overijsselse Vecht bij Dalfsen (2022)
Vistrap bij stuw Vechterweerd
Overijsselse Vecht bij Dalfsen (2022)
Stuw Vechterweerd
Overijsselse Vecht bij Dalfsen (2022)
Stuw Vechterweerd
Overijsselse Vecht bij Dalfsen (2022)
Vechtdal bij Haerst (2021)
Overijsselse Vecht bij Haerst (2021)
Overijsselse Vecht bij Haerst (2021)
Overijsselse Vecht bij Haerst (2021)
Vistrap bij de stuw in Junne (2011)
Vechtdal in de buurt van Junne (2011)
Overijsselse Vecht bij Ommen (2011)