De kwelders

04-09-2020—30-09-2022
De kwelders liggen aan de Oostelijke kant van het eiland. Op de uitgestrekte Oosterkwelder heeft de wind vrij spel en met hoge vloeden staat de kwelder grotendeels onder water. Kwelders ontstaan door 'verlanding' van de Wadbodem. Slikplaten worden steeds hoger dankzij slib dat door de vloed is meegevoerd en door groeiende algen en kwelderplanten die ook weer slib vasthouden. Diepe slenken doorsnijden het kweldergebied en voeren het zee- en regenwater van de kwelder af. De kwelder kent een overgang van zout naar zoet water.
Zeekraal
De Kwelders - Schiermonnikoog (2022)
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
Zeekraal
De Kwelders - Schiermonnikoog (2022)
Zeekraal
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
De Kwelders - Schiermonnikoog (2022)
Zeekraal
De Kwelders - Schiermonnikoog (2022)
Miniatuur kliffen
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
Fietsen op de Binnenkwelder
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
Natuurbeheerders
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)
Heksenkring
De Kwelders - Schiermonnikoog (2020)