Het Wad

05-09-2020—08-05-2022
Aan de zuidkant van Schiermonnikoog ligt bij laagwater een uitgestrekte wadvlakte. Tweemaal per etmaal staan deze slik- en zandplaten droog en tweemaal per etmaal overstroomt de vloed ze. Het opkomende water voert zand, slib en ander drijvend materiaal mee vanuit de Noordzee. Doordat een deel van dit materiaal bij afgaand water in de Waddenzee achterblijft, worden de platen groter en hoger.
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Wadvlakte
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Steenlopers
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Steenloper
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Zandslierten van een zeepier
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Op het wad
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Op het wad
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Op het wad
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Wadvlakte
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Zonsondergang boven het wad
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)
Wadvlakte
Het Wad - Schiermonnikoog (2022)