Waddenzee

08-07-2023—06-05-2024
De Waddenzee (Fries: Waadsee, Duits: Wattenmeer, Deens: Vadehavet) is een randzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken aan de andere kant. Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken, heeft een lengte van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km², waarvan ongeveer 7500 km² getijdengebied (slikken en zandbanken), 1100 km² eilanden en 350 km² kwelders en zomerpolders.[1] De rest bestaat uit vaargeulen.
Vissersboot
Waddenzee bij Holwert (2024)
Avondrood
Wierum - Friesland (2023)
Oude rijsdam
Wierum - Friesland (2023)
Wierum - Friesland (2023)
Zonsondergang
Wierum - Friesland (2023)
Oude rijsdam
Wierum - Friesland (2023)
Zonsondergang
Wierum - Friesland (2023)
Oude rijsdam
Wierum - Friesland (2023)
Het scheepswrak van Wierum
Wierum - Friesland (2023)