IJsselcentrale

13-05-2012—02-06-2023
De Centrale Harculo, ook wel de IJsselcentrale genoemd naar de voormalige eigenaar en bouwer, was een elektriciteitscentrale aan de rivier de IJssel bij de buurtschap Harculo in de Overijsselse gemeente Zwolle. De centrale was een initiatief van de NV Electriciteitsfabriek 'IJsselcentrale' te Zwolle. De centrale is ontworpen door het ingenieursbureau De Gruyter uit Zwolle. In 1955 werden de twee kolengestookte turbines met bijbehorende schoorstenen in bedrijf genomen. Tussen 1961 en 1972 werden nog drie turbines gebouwd, zodat de centrale ten slotte vijf schoorstenen had. In 1981 werd de eerste turbine stilgelegd. Vanaf 1998 waren er nog twee eenheden in dienst. De drie schoorstenen van de andere turbines zijn toen gesloopt. In 2010 was nog een van de twee resterende schoorstenen in gebruik. In 2012 werd de laatste eenheid voor de opwekking van elektriciteit om reden van rentabiliteit stilgelegd. In noodgevallen werd de eenheid nog weleens opgestart. In 2015 werd deze eenheid uiteindelijk definitief buiten gebruik gesteld. n 2016 begon de sloop van de IJsselcentrale. Op 18 maart 2017 werden de laatste twee schoorstenen neergehaald door middel van explosieven. De sloop werd eind 2018 afgerond. Engie, nog altijd eigenaar van 56 hectare grond van de centrale, heeft plannen gepresenteerd voor de herbestemming van het terrein.[5] Het bedrijf denkt aan een mix van functies zoals recreatie en ontspanning, natuur, duurzame energie, wonen, horeca en kleinschalige bedrijvigheid.
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
Helling
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
Muurtje
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
IJsselcentrale - Zwolle (2023)
Centrale Harculo
IJsselcentrale - Zwolle (2012)