Waterloopbos 15-10-2017—16-10-2020

Het Waterloopbos is een natuurgebied dat ontstaan is op het voormalig proefterrein van het Waterloopkundig Laboratorium De Voorst, een nevenvestiging van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Het natuurgebied wordt gekenmerkt door de restanten van het laboratorium zoals schaalmodellen c.q. proefopstellingen van waterkeringen en dammen.
Start diapresentatie
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)
Waterloopbos, Noordoostpolder (2020)

Nieuwe afbeeldingen