Natchez 01-09-2019

Natchez is een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi, en valt bestuurlijk gezien onder Adams County. Het is de oudste nederzetting aan de Mississippi.In de regio is het een van de weinige plaatsen die gespaard is gebleven tijdens de Burgeroorlog. Dit heeft als gevolg dat ook de Antebellum Mansions (villa's van voor de oorlog) er nog staan.
Start diapresentatie

Longwood House

Longwood House is een van de Antebellum Mansions (villa's van voor de oorlog) in (de omgeving van) Natches. Het achthoekige landhuis staat in het US National…

15 Afbeeldingen

Overige

Her en der in Natchez gemaakte foto's.

31 Afbeeldingen

Nieuwe afbeeldingen