Mỹ Lai 22-12-2017

In een van de meest gruwelijke incidenten van geweld tegen burgers tijdens de Vietnam oorlog vermoordde een compagnie Amerikaanse soldaten het grootste deel van de bevolking van het Zuid-Vietnamese gehucht My Lai in maart 1968. Alhoewel exacte cijfers nooit bevestigd werden wordt aangenomen dat ongeveer 500 mensen waaronder vrouwen, kinderen en ouden van dagen gedood werden tijdens de slachting van My Lai. Hogere Amerikaanse officieren slaagden erin deze gebeurtenis gedurende een jaar te verzwijgen tot de bekentenissen van een soldaat die van de slachtpartij gehoord had een golf van internationale verontwaardiging ontketende wat leidde tot een speciaal onderzoek naar de zaak. In 1970 kloeg een Amerikaanse militaire rechtbank 14 officieren aan voor misdaden in My Lai; slechts één werd veroordeeld.
Start diapresentatie
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Bloedbad
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Herdenkingsmonument
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
En de boer, hij ploegde voort
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Familie Nguyen
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Platgebrand
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Restanten van een huis
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Geknakt
Mỹ Lai, Vietnam (2017)

Nieuwe afbeeldingen