Mỹ Lai

22-12-2017
In een van de meest gruwelijke incidenten van geweld tegen burgers tijdens de Vietnam oorlog vermoordde een compagnie Amerikaanse soldaten het grootste deel van de bevolking van het Zuid-Vietnamese gehucht My Lai in maart 1968. Alhoewel exacte cijfers nooit bevestigd werden wordt aangenomen dat ongeveer 500 mensen waaronder vrouwen, kinderen en ouden van dagen gedood werden tijdens de slachting van My Lai. Hogere Amerikaanse officieren slaagden erin deze gebeurtenis gedurende een jaar te verzwijgen tot de bekentenissen van een soldaat die van de slachtpartij gehoord had een golf van internationale verontwaardiging ontketende wat leidde tot een speciaal onderzoek naar de zaak. In 1970 kloeg een Amerikaanse militaire rechtbank 14 officieren aan voor misdaden in My Lai; slechts één werd veroordeeld.
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Bloedbad
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Herdenkingsmonument
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
En de boer, hij ploegde voort
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Familie Nguyen
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Platgebrand
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Restanten van een huis
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Geknakt
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Gebroken
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Verlaten
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Verwoest
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Keuken
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Ter nagedachtenis aan
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Werk in uitvoering
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Vrdriet
Mỹ Lai, Vietnam (2017)
Moeder met kind
Mỹ Lai, Vietnam (2017)