Kampie.info

Reisverslag Myanmar (Birma)Tijdtafel Birma / Myanmar

Deel 1: De oudheid

Prehistorie

Over de oudste bewoners van het stroomgebied van de Ayeyarwady is niet veel bekend. Archeologische vondsten bewijzen dat er al ca. 3000 v.Chr jagers en voedselverzamelaars in het gebied woonden.

Vanuit het noorden werden deze vroegste bewoners van Myanmar enkele eeuwen v.Chr weggejaagd door met name de Mon en de Pyu. De Pyu komen uit Tibet of het noordoosten van India en vestigen zich rond het jaar nul in Opper-Birma met als hoofdstad Sri Ksetra. Ook dit koninkrijk handelde op uitgebreide schaal via de zee met landen als Maleisië, India, Sri Lanka en het eilandenrijk Indonesië. De hoofdstad van de Pyu werd in de 8e eeuw n.Chr verplaatst naar Halin in het noorden. De reden hiervoor was de verzanding van de Ayeyarwady waardoor de handelscontacten wegvielen. De Pyu, die al een eigen schrift en muntstelsel hadden, hingen het boeddhisme aan, vermengd wat hindoeïstische elementen uit India.

9de eeuw

In 832 word Halin - de hoofdstad van de Pyu - door legers van het Thaise koninkrijk Nan Chao verwoest. Veel Pyu worden als slaven meegenomen naar China.

Begin van de immigratie van Birmaanse nomadenstammen uit het Tibettaanse grensgebied. Deze Birmaanse nomadenstammen vermengen zich met de overgebleven Pyu in centraal Birma.