Kampie.info

Reisverslag PeruChauchilla

Chauchilla

Op 28 km van de stad Nazca ligt begraafplaats Cementerio de Chauchilla. U zult in eerste instantie uw ogen niet geloven: 1000 jaar oude botten, schedels, zelfs hele mummies, doeken en flarden kleding evenals scherven van keramische potten liggen zichtbaar verspreid in het woestijnzand.

De huaqueros hebben alle waardevolle grafgiften allang ontvreemd. Alleen door hun oneerbiedige en misdadige speurtocht naar goud en sieraden zijn de stoffelijke resten uit de graven aan het daglicht gekomen. De rust van de doden is voor altijd voorbij en volgens het geloof van de vroege Nazca's daarmee ook de wedergeboorte van de gestorvene. Die kon alleen dan plaatsvinden als het hele lichaam in stand bleef. Bovendien moest een priester de ingewanden uit het lijk halen, het lichaam mummificeren en kostbare doeken en sierraden bij de dode leggen.