Kampie.info

Reisverslag Ruta Maya
(Mexico, Guatemala, Honduras en Belize)Aguateca

Aguateca

Aguateca is een Maya site aan de noordkant van het meer van Petexbatun, in het departement Petén. Aguateca is gesticht in de late preklassieke periode (300 BC - AD 350). Vroeg in de 9de eeuw werd de stad geplunderd en verlaten. Aguateca ligt op de top van een 90 meter hoge kalkstenen heuvel waardoor de stad goed te verdedigen was. De stad had een omvangrijk systeem van verdedigingsmuren die de stad omringden met een totale lengte van 4,8 kilometer.

Deze, bijna helemaal in de jungle verscholen, ruïne wordt niet vaak bezocht omdat hij alleen bereikbaar is per boot. Onderweg er naar toe zie je verschillende soorten watervogels en als je geluk hebt zie je ook krokodillen, schildpadden en leguanen tegen. Het is goed voor te stellen welke indruk de ruïnes op de archeologen hebben gemaakt bij de eerste ontdekking.

Aguateca en de vlakbij gelegen stad Dos Pilas waren tweelinghoofdsteden van een krachtige dynastie die claimden dat de afstamden van de heersers van Tikal. Rond 700 AD, Aguateca werd een grote, dichtbevolkte stad, met een hogere dichtheid van gebouwen dan de meeste andere Maya steden in het laagland. In 761 AD lijken de heersers van Dos Pilas hun stad verlaten te hebben om zich daarna in Aguateca te vestigen. Tijdens het bewind van Tan Te' K'inich werd de stad overvallen, geplunderd en platgebrand. De stad werd volledig verlaten rond 830 AD.