Kampie.info

Reisverslag VietnamTijdtafel Vietnam

circa 30.000 v.Chr. Deze periode wordt aangebduid als de vroege steentijd. Opgravingen wijzen er op dat er in die tijd als mensen in het noorden van Vietnam leefden.
vanaf 800 v.Chr.

De bronstijd. In het stroomgebied van de Rode Rivier komt de Dong Son cultuur tot bloei.
Austronesische volken vestigen in in Centraal-Vietnam.

3de eeuw v.Chr. Dit is de vroegste periode waarin er aantoonbaar sprake is van een statenverbond, het koninkrijk Au Lac.
111 v.Chr. Chinezen veroveren Au Lac waarna een lange periode volgt waarin er sprake is van overheersing door China.
39 - 42 n.Chr. De gezusters Trung leiden een opstand tegen de Chinezen. Ze bezetten 65 steden en bestegen samen de troon van het land. In 42 stuurde de Chinese keizer een leger naar het land. De Trung-zussen werden verslagen en pleegden zelfmoord door zich te verdrinken in de Hat-rivier.
42 n.Chr. - 542 Tweede periode van Chinese overheersing van Vietnam.
542 - 544 Ly Bon komt in opstand tegen het bewind van de plaatselijke mandarijn. Deze opstand was succesvol en het jaar erna kroonde hij zich tot keizer Ly Nam De van het land Van Xuan (Vạn Xuân, "Tienduizend Lentes"). Hij hield hof te Long Bien (Long Biên, nu te Hanoi). Hiermee kwam een eind aan de Chinese overheersing en vanaf dan werd het land geregeerd door de Ly-dynastie, tot keizer Ly Nam De de latere in 602 door de Chinese Sui-dynastie werd verslagen..
602 - 938 Derde periode van Chinese overheersing van Vietnam.
938 Generaal Ngo Quien verdrijft de Chines bezetter.
968 Na een periode van burgeroorlog wordt het land in 968 verenigd door Dinh Bo Linh.
979 Dinh Bo Linh wordt opgevolgd door de Le-dynastie.
1009 Ly Thai To sticht het eerste centralistische rijk Dai Vliet.
1010 - 1225 Bloei van het boeddhisme en invoering van het confucianistisch onderwijssysteem. Ly Thai To sticht Thanf Long, het latere Hanoi.
1225 - 1407 Consolidering van Dai Vliet tijdens de Tran-dynastie. Ondanks drie invasie van de Mongolen beleeft het land een culturele bloeiperiode. Bevolkingsdruk in het Noorden leidt tot een trek naar het zuiden.
1407 - 1427 Nieuwe periode van Chinese overheersing tijdens de Ming-dynastie.
1418 Lam Son-opstand tegen de Chinezen onder aanvoering van Le Loi.
1427 Nadat de Chinezen verdreven zijn sticht Le Loi de Late Le-dynastie.
1471 De Le-dynastie lijft het zuidelijk Champa-gebied in.
1672 Na een periode waarin de machtige clans van de Trinh en de Nguyen streden om de macht wordt het land verdeeld onder de beide clans.
1771 - 1792 De Tay Son rebellie leidt tot de val van de Trinh en de Nguyen. Nguyen Phuc Ahn (de enige overlevende van de Nguyen clan) kan het land na een lange strijd met hulp van de Franse verenigen.
1802 Kroning van Nguyen Phuc Ahn tot keizer Gia Long.
1802 - 1945 Nguyen-dynastie. Vanaf 1858 onderwerping van Vietnam door Frankrijk. In 1887 wordt de kolonie Union Indochinoise gesticht.
Begin 20ste eeuw Verzet tegen de koloniale bezetting wordt onderdrukt door een overmacht van Franse soldaten.
1930 Ho Chi Minh verenigt verschillende communistische groepreingen en sticht de Indochinese Communistische Partij.
1940 - 1945 Nadat de Japanners de Fransen verdreven hebben bezetten zij het land en wordt Vietnam een Japans protectoraat.
1942 - 1943 Ho Chi Minh zit gevangen in China. Na zijn vrijlating wordt hij erkend als leider van de Viet Minh.
1945 De Japanners capituleren voor de geallieerden. De Viet Minh nemen de macht over.
2 september 1945 Ho Chi Minh proclameert de Democratische Republiek Vietnam.
1946 - 1954 De eerste Indochinese oorlog waarin Frankrijk probeert haar machtspositie te herstellen. De oorlog eindigt in 1954 met de nederlaag van Frankrijk bij Bien Phu. Tijdens de vredesconferentie in Genève wordt besloten om ter hoogte van de 17de breedtegraad het land op te delen in een Noord- en Zuid-Vietnam. Het democratische zuiden wordt geregeerd door Ngo Dinh Diem, het communistische noorden door Ho Chi Minh.
1954 - 1963 In Zuid-Vietnam regeert president Ngo Dinh Diem met harde hand en met steun van de Verenigde Staten.
1960 Noord-Vietnam vormt het Nationale Bevrijdingsfront (NLF) in de oorlog tegen Zuid-Vietnam. Al snel controleert het NLF (de Viet Cong) grote delen van het zuiden.
1963 Ngo Dinh Diem wordt afgezet en vermoord.
1965 De VS bombarderen militaire doelen in Noord-Vietnam. De eerste Amerikaanse grondtroepen arriveren in Vietnam.
1968 De Viet Cong beginnen het Tet-offensief. Dit zal later het keerpunt in de oorlog blijken te zijn. In 1968 beginnen ook de vredesonderhandelingen in Parijs.
1969 Ho Chi Minh overlijdt op 79-jarige leeftijd.
1973 Vredesverdrag van Parijs leidt tot terugtrekking van Amerikaanse troepen.
1975 Noord-Vietnamese troepen veroveren Saigon. De Zuid-Vietnamese regering geeft zich op 30 april 1975 over. Saigon wordt omgedoopt in Ho Chi Minhstad.
1976 - 1986 De Socialistische Republiek Vietnam wordt uitgeroepen. Na de collectivisering van de landbouw en de afschaffing van particulier eigendom komt er een enorme vluchtelingenstroom op gang. De zogenaamde bootvluchtelingen ontvluchten het land.
1986 Partijsecretaris Le Duan sterft op 10 juli 1986. In datzelfde jaar besluit de communistische partij op de Zesde Partijdag tot het hervormingsprogramma Doi Moi (nieuwe structuur).
1994 Einde van het Amerikaanse handelsembargo.
1995 Herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Vietnam,
1997 Economisch crisis in Azië. Buitenlandse investeerders verlaten het land.
2000 President Bill Clinton bezoekt als eerste Amerikaanse president het onafhankelijke Vietnam.
2000 - 2007 Hoge groeicijfers en veel buitenlandse investeringen. Maar ook veel protesten tegen slechte arbeidsomstandigheden en corruptie.
2007 Vietnam treedt toe tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
2011 Hoge inflatie en devaluatie van de dong.
2015 Viering van de 40ste verjaardag van de val van Saigon.
2016 Op de Twaalfde Partijdag kiest de Communistische Partij met de herverkiezing van secretaris-generaal Nguyen Phu Trong voor continuïteit. Nguyen Thi Kim Ngan wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nationale Vergadering.